FISLA, Jakub. Zobrazení volumetrických dat ve webovém prohlížeči [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO