KRATOCHVÍL, Jiří. Nástroj pro podporu komunikace externích účastníků akce [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.

Uložit do Citace PRO