BEDNAŘÍK, Jan. Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61910. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO