BUDISKÝ, Jakub. Fast Generator of Network Flows [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61926. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Matoušek.

Uložit do Citace PRO