ŠÁCHOVÁ, Irena. Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6193. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jaroslav Drápal.

Uložit do Citace PRO