ŠÁCHOVÁ, Irena. Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6193. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jaroslav Drápal.
Uložit do Citace PRO