ČERNÍK, Tomáš. Neuronové sítě s proměnnou topologií [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO