ŠAJBOCH, Antonín. Sledování a rozpoznávání lidí na videu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO