KADLETZ, Lukáš. Anotace NetFlow dat z pohledu bezpečnosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61938. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.

Uložit do Citace PRO