BÁRTA, Milan. Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61942. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO