MATULA, Lukáš. Indexování databází: SP-GiST pro PostGIS [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO