VĚČOREK, David. Mobilní aplikace s predikcemi výsledků e-Sports utkání [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61944. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO