SEKLETÁR, Michal. Rozšíření projektu Systemd-boot o podporu protokolu Secure Boot [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.

Uložit do Citace PRO