ZÁVODNÍK, Tomáš. Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61969. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Milan Dvořák.

Uložit do Citace PRO