BENEŠ, Karel. Recurrent Neural Networks with Elastic Time Context in Language Modeling [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61973. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Mirko Hannemann.
Uložit do Citace PRO