ŠVASTA, Michael. Uživatelské rozhraní pro ovládání 3D aplikací (ale i 2D aplikací ve 3D) [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62001. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO