KOPÁČEK, Jaroslav. Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62002. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Roland Dobai.
Uložit do Citace PRO