KOUTENSKÝ, Michal. Detekce tunelování DNS na základě analýzy dat z aplikační vrstvy [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62004. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kováčik.
Uložit do Citace PRO