JAKLOVSKÝ, Samuel. Context-aware filtr notifikací pro Android [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce István Szentandrási.
Uložit do Citace PRO