PETROVSKÁ, Jana. Analýza řízení jakosti ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6204. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO