SKALNÍK, Marek. Implementace struktur FPNN v C++ [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62047. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Krčma.
Uložit do Citace PRO