OBRTLÍK, Petr. Grafické intro 64kB s použitím OpenGL [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62049. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO