NESVADBA, Martin. Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6205. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladislav Singule.
Uložit do Citace PRO