HŘEBÍČEK, Pavel. Mobilní aplikace pro anotace obrázků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62051. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Brejcha.

Uložit do Citace PRO