REK, Petr. Detekce podobnosti zdrojových souborů v jazyce C [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62056. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Peter Matula.
Uložit do Citace PRO