TOMEČKO, Lukáš. Efektivní implementace vysoce náročných algoritmů na vícejádrových procesorech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62068. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO