DVOŘÁKOVÁ, Stanislava. The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6207. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.

Uložit do Citace PRO