MASAŘÍK, Marek. Model procesoru NIOS II [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Marcela Zachariášová.
Uložit do Citace PRO