KUDLÁČ, Ondrej. Detekce a lokalizace dopravních značek [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62091. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Veľas.
Uložit do Citace PRO