VÁCLAVEK, Patrik. Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62117. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Špaňhel.

Uložit do Citace PRO