SKÁLA, Milan. Systém pro správu virtuálních strojů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Luděk Dolíhal.
Uložit do Citace PRO