MARUŠIC, Marek. Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62154. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Pluskal.
Uložit do Citace PRO