MAZANCOVÁ, Lenka. Podpora vývoje a testování interpretů jednoduchých jazyků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62177. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO