MIČKA, Vojtěch. Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO