REŽŇÁK, Pavel. Jednoduché vývojové prostředí pro C++ na platformě Android [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62182. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.
Uložit do Citace PRO