GAVRYLIUK, Olga. Směrování SDN podle přenášeného obsahu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Holkovič.

Uložit do Citace PRO