BENDA, Jan. Umělecké zobrazení scény [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62212. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jozef Kobrtek.

Uložit do Citace PRO