HANZLÍČEK, Jiří. Simulace vody na GPU [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Filip Vaverka.
Uložit do Citace PRO