VIDO, Matej. DPDK nad síťovými kartami COMBO [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Viktorin.
Uložit do Citace PRO