WALEK, Vladislav. Moderní asymetrické kryptosystémy [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Malina.

Uložit do Citace PRO