POPKOVÁ, Anna. Odhad emocí řečníka z mluvené řeči [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62251. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Matějka.
Uložit do Citace PRO