LUKS, Tomáš. Okrajové podmínky ve válcovací mezeře při válcování za tepla a za studena [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62274. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jaroslav Horský.

Uložit do Citace PRO