KVAPIL, Jiří. Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62276. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jaroslav Horský.
Uložit do Citace PRO