MYKHAYLYK, Sergiy. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62281. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO