VRANA, Pavel. Analýza potencionální expanse Kofoly do Německa [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO