NOVOSÁDOVÁ, Nikola. Návrh přípravného programu pro působení expatriotů v Albánii [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62288. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO