SVRŠEK, David. Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62300. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Fojtášek.
Uložit do Citace PRO