DUDKOVÁ, Zuzana Anna. Design digitálního hlukoměru [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Vladimír Haltof.

Uložit do Citace PRO