MARTÍNEK, Tomáš. Aerodynamická řešení podlah závodních vozů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62306. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Čavoj.

Uložit do Citace PRO