MARALOV, Pavl­na. Cestovn­ nhrady [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6231. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. stav financ­. Vedoucí práce Michal Polák.

Uložit do Citace PRO