BERAN, Tomáš. Dřevostavba rodinného domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Králová.
Uložit do Citace PRO